wz
banner

úvod

slovenský jazyk
anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy
SmartBooks

Mgr. Andrea Karchutňáková                          

Niečo o mne:

Učím na ZŠ s MŠ v Kotešovej. Mojou aprobáciou je 1. stupeň (vrátane anglického jazyka a informatickej výchovy) a matematika pre 2. stupeň.
Učím aj informatiku na 2. stupni.
V súčastnosti tvorím a upravujem cvičenia do programu SmartBooks:
 • 1. stupeň
  • slovenský jazyk (1. - 4. ročník)
  • matematika (1. - 4. ročník)
  • anglický jazyk (1. - 4. ročník)
  • prvouka (1. ročník)
  • vlastiveda (3. - 4. ročník)
  • prírodoveda (3. - 4. ročník)
 • 2. stupeň
  • informatika (5. - 6. ročník)
A tiež pôsobím v tejto firme ako metodik na viaceré predmety.
Viac o programe, činnosti firmy nájdete tu: SmartBooks.

Moja ďalšia stránka:     http://andreakarchutnakova.wordpress.com/
Naša školská stránka:   http://zskotesova.edupage.org/

Email: andrea.karchutnak@gmail.com