wz
banner
úvod

slovenský jazyk
anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy

Mgr. Andrea Karchutňáková                          

Niečo o mne:

Učím na ZŠ s MŠ v Kotešovej. Mojou aprobáciou je 1. stupeň (vrátane anglického jazyka a informatickej výchovy) a matematika pre 2. stupeň. Učím aj informatiku na 2. stupni.
Tieto stránky sú vytvorené pre učiteľov a pre žiakov.


Moja ďalšia stránka:     http://andreakarchutnakova.wordpress.com/
Naša školská stránka:   http://zskotesova.edupage.org/
Spolupracujem na tvorbe obsahu SmartBooks: http://www.smartbooks.sk/
- vhodné na domácu prípravu
- učivo 1. - 9. ročníka
- 1. stupeň - predmety: slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk
1. ročník - Sj, M 2. ročník - Sj, M
3. ročník - Sj, M 4. ročník - Sj, M

Email: andrea.karchutnak@gmail.com