wz

Číslovky

Prečítaj si text a vyplň medzery.

Potom stlač "Kontrola". Ak potrebuješ pomoc, použi tlačidlo "Rada".

1. Rozdeľte číslovky na základné a radovébeha.gif

Vpisuj ich vporadí:
prvý víťaz, tri koruny, devätnásty rok, štrnásty pri pokladni, päťdesiat kilogramov, tisíctristo metrov

základné radové