wz

Vynásob:smile_strikuje.gif

Doplň všetky výsledky, potom stač tlačidlo "Kontrola" na skontrolovanie tvojich odpovedí. Chybné výsledky máš možnosť ešte prepočítať.

35 . 10 =
17 . 100 =
8 . 30 =
400 . 5 =
4 . 80 =
700 . 6 =
9 . 200 =
4 790 . 1 =
200 . 4 =
120 . 10 =
5 . 90 =
700 . 8 =
300 . 5 =
0 . 5 432 =
4 . 70 =
90 . 100 =