wz

Pomenovania

Krížovka

  
Klikni na číslo a zobrazí sa ti nápoveda. Odpoveď píšeš do medzery.
Doplň krížovku, potom klikni na tlačidlo "Kontrola" a skontroluj si odpovede. Ak potrebuješ radu, stlač "Ďalšie písmeno".
 1    2         
          
          
3            
        4    
  5          
          
     6       
          
  7          
          

Riadky:

1. Výsledok pri sčítaní.
3. Výsledok pri delení.
5. V príklade 30 - 3 = 27 je číslo 30 ...
6. Výsledok pri násobení.
7. V príklade 30 + 3 = 33 je číslo 3 ...

Stĺpce:

2. V príklade 30 . 3 = 90 je číslo 30 ...
4. V príklade 30 : 3 = 10 je číslo 3 ...