wz

Názvy čísel lev.gif

Pomôcka


SČÍTANIE
sčítanec + sčítanec = súčet
ODČÍTANIE
menšenec - menšiteľ = rozdiel
NÁSOBENIE
činiteľ . činiteľ = súčin
DELENIE
delenec : deliteľ = podiel