wz

ABECEDA

   1. usporiadanie písmen abecedy (presuň písmená do abecedného poradia):
   2. usporiadanie mien (napíš alebo vyber meno/priezvisko v správnom poradí):
   3. usporiadanie slov (presuň slová v abecednom poradí):
   4. usporiadanie (usporiadaj slová / obrázky pomocou klikania v správnom poradí):
   5. pracovné listy na tlač: usporiadanie písmen, usporiadanie slov

deti