wz

Urči osobu a číslo slovies

Slovesá - osoba, číslo

    
Priraď správnu osobu a číslo ku slovesám. Potom klikni na "Kontrola".