wz

Doplň i/í a y/ý do pádových prípon:

Vzory podstatných mien

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".

Vzory

mužský rod:saso2.gif
 chlap
 hrdina
 dub
 stroj
- dub: Npl., Apl. – y
- chlap, hrdina, stroj – v príponách - i
úspešní pretekár, lesné porast, zablahoželať
vnukov, prst na rukách, voda v pohár,
mocné hlas, plniť rozkaz,korčuliar,
vysoké smrek, zbierať hríb, Petrov,
zimné večer, obrázkové časopis, polievka
v tanier, stretnutie so spolužiakm, sneh na kopc,
talentovaní sochár, vysoké mrakodrap, Bulhar,
s remeselníkm, letieť v kŕdl, tlieskať huslistov