wz

Doplň i/í a y/ý do pádových prípon:

Vzory podstatných mien

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".

Vzory

stredný rod:slonica.gif
 mesto
 srdce
 vysvedčenie
 dievča
- vo všetkých pádových príponách i/í
po vyučovan, chodníčky v Slovenskom rudohor,
s jeho vedomm, pracovať na pol, horáreň v údol,
dovolenka pri mor, do ľudských obydl, predierať sa
hustým krovm, polia s pokoseným obilm, poobzerať sa
po okol, túlať sa zasneženým pohorm,
mraky na neb, vhrievať sa na priedom, v ústí rieky,
v hustom líst, ruka na jeho plec, v dobrom zdrav