wz

Doplň i/í a y/ý do pádových prípon:dievca.gif

Vzory podstatných mien

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
Pomedzi plot bolo vdno rozkvitnuté ruže a astr. Tieto hor sú plné divej zver. Údolm pretekala horská riava.
Na konár štebotali sýkork. Na územ našej republiky máme viacero vodnch zdrojov ptnej vod.
Brez a osik rástli čoraz vššie. V bezvetr sa nepohol ani lstok na strome. Na nástupišt čakajú cestujúc
na svoje vlak. Prechádzame pohorm Malé Karpaty.
Ranné mraz zničili púčiky a výhonk mladch jedl. Na zem sa povaľovalo veľa odpadkov.
Od mora dujú slné vetry. V krbe poskakoval žeravé iskr. Ropa sa k nám dopravuje mohutnm potrubm.
Poranil si tri prst pravej ruk. Nad údolm preletel divé hus. S chlapcam videl dva nové film.
Maliar namiešal málo farb. Banka má dobré výnos. Chalup boli zapadnuté snehom.
Topánk zanesiem obuvníkov. V podkrov máme dve izb. Ďateľ vberal spod kôr malch škodcov.