wz

dievca.gif Doplň chýbajúce písmená i/í alebo y/ý:

Doplň všetky medzery, potom stač tlačidlo "Kontrola" na skontrolovanie tvojich odpovedí.
My bývame na Slovensku. Žije tu veľa národnost. Aj v kraj pod Tatram chodili v minulost ľudia v kroj.
Naše hor vítajú už po mnoho rokov turstov. Počas zim a jar ich ohrozujú lavín.
Záchranár im často zachraňujú život. So zdravm sa nemáme zahrávať.
Strýkov z Myjav sme napísali, aby si užil pobyt v pohor Vysoké Tatr v zdrav.