wz

Vybrané slová

Krížovka

Klikni na čislo a zobrazí sa ti nápoveda. Odpoveď píšeš do medzery.
Doplň krížovku, potom klikni na tlačidlo "Kontrola" a skontroluj si odpovede. Ak potrebuješ radu, stlač "Ďalšie písmeno".
  1           
           
    2         
3             
4             
           
5    6           
           
        7     
     8        
  9           
           
  10           
           
           
  11