wz

Urči pád prídavného mena saso.gif

Opakovanie prídavných mien

Priraď správny pád k prídavnému menu. Potom klikni na "Kontrola".
s novou taškou
pri osobnom vlaku
do tmavého lesa
na lavicu
k ušnému lekárovi