wz

dievca.gif Doplň chýbajúce písmená i/í alebo y/ý do slov:

Doplňujúce cvičenie na opakovanie

Doplň všetky medzery, potom stač tlačidlo "Kontrola" na skontrolovanie tvojich odpovedí.
Star rodičia bvajú v Banskej Bstrci. Keď som chor, občajne m mama uvar blinkov čaj.
Popri ceste sme vdel lány oblnch pol. Púpava má dlhú bľ. Môj spolužiak Mišo je veľk btkár.
Mnul rok sme zmenil bdlisko. Z ohrad utiekol bk. Sestra chce bť právnčkou.
Mama m zakázala bť sa s bratom. Je veľmi bstr. Strko Adam sa presťahoval do Btče.
Vrobky idú dobre na odbt.