wz

Presúvame a zoraďujeme:

str. 34 Úloha 1, Úloha 2micka
str. 35 Úloha 3, Úloha 4, Úloha 5
str. 36 Úloha 6, Úloha 7, Úloha 8
str. 37 Úloha  9, Úloha  10, Úloha  11Úloha  12

Riešime podľa pravidiel:

mickastr. 38 Úloha 1
str. 39 Úloha 4, Úloha 5
str. 40 Úloha 6, Úloha 7, Úloha 8
str. 41 Úloha 9 - 10, Úloha 11, Úloha 12

veverička
Autorkou všetkých úloh je Mgr. Mária Majerová (úlohy zverejnené na virtuálnej knižnici)