wz
anglický jazyk

Unit 14

Translate:
behať plávať
lietať liezť
kresliť spievať
písať hovoriť
prechádzať sa líška
Vie lietať.It fly. Môže (ona) rozprávať?Can talk?
Vie hrať futbal?Can he ? Áno, vie., he can.
Mgr. A. Karchutňáková