wz
anglický jazyk

Unit 13 - 14 - 15

  
Translate:
vysoký malý
pomalý rýchly
ticho, tichý hlasný, hlučný
Krava je väčšia ako koza.The is than the . Ten chlapec je nižší ako to dievča.The boy is the girl.
chladnička neposlušný
fotografia poschodie, podlaha
smeti uprataný
(On) Bol milý.He . Ja som nebol mokrý. wasn't .
tretí prvý
muž žena
ženy dieťa
Tam bolo sedem detí.There seven . Tam neboli žiadni muži. weren't .
Mgr. A. Karchutňáková