wz
anglický jazyk

Unit 13

Translate:
pomalý rýchly
ticho, tichý hlasný, hlučný
veľký malý
vysoký krátky, nízky
farma strom
Táto krava je väčšia ako tamtá krava. This is than that cow. Ten chlapec je nižší ako to dievča. The boy is than the .
Ten kôň je rýchlejší ako tá koza. The horse is than the . Billy je pomalší než Tim. Billy is Tim.
Mgr. Andrea Karchutňáková