wz
anglický jazyk

Unit 14

Translate:
chladnička neposlušný
milý mokrý
fotografia poschodie, podlaha
smeti uprataný
neporiadny suchý
(On) Bol šťastný. He was . Ja som bol smutný. sad.
Ty si bol láskavý. You kind. (Oni) Neboli smädní. weren't .
Mgr. A. Karchutňáková