wz
anglický jazyk

Unit 15

Translate:
tretí druhý
muž žena
deti muži
ženy dieťa
prvý štvrtý
Tam bolo päť detí.There children. Tam neboli žiadne ženy.There weren't women.
Tam boli dvaja učitelia.There two . Tam boli nejaký muži. were men.
Mgr. A. Karchutňáková