wz

Delenie so zvyškompapagaj.gif

Doplň zvyšok a neúplný podiel. Potom stlač "Kontrola".

18 : 5 = , zv. 32 : 6 = , zv. 54 : 7 = , zv. 26 : 8 = , zv.
33 : 8 = , zv. 11 : 3 = , zv. 42 : 6 = , zv. 80 : 9 = , zv.
59 : 8 = , zv. 47 : 5 = , zv. 57 : 6 = , zv. 11 : 9 = , zv.
37 : 7 = , zv. 46 : 8 = , zv. 52 : 6 = , zv. 43 : 5 = , zv.