wz

Delenie so zvyškompapagaj.gif

Doplň zvyšok a neúplný podiel. Potom stlač "Kontrola".

32 : 5 = , zv. 46 : 6 = , zv. 53 : 7 = , zv. 45 : 8 = , zv.
39 : 8 = , zv. 22 : 3 = , zv. 42 : 7 = , zv. 78 : 9 = , zv.
49 : 8 = , zv. 37 : 5 = , zv. 58 : 6 = , zv. 13 : 9 = , zv.
57 : 7 = , zv. 47 : 8 = , zv. 22 : 6 = , zv. 3 : 5 = , zv.