wz

Delenie so zvyškompapagaj.gif

Doplň zvyšok a neúplný podiel. Potom stlač "Kontrola".

32 : 6 = , zv. 46 : 8 = , zv. 53 : 9 = , zv. 45 : 7 = , zv.
39 : 7 = , zv. 22 : 5 = , zv. 45 : 6 = , zv. 72 : 9 = , zv.
50 : 6 = , zv. 37 : 4 = , zv. 58 : 7 = , zv. 23 : 9 = , zv.
67 : 7 = , zv. 17 : 8 = , zv. 2 : 6 = , zv. 23 : 5 = , zv.