wz

ryba.gifNácvičný diktát č. 1

Doplň i/í alebo y/ý:

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
Rb sa trepotal, rady b nazad. Marek ich rchlo prikrl dlaňam a popchal sa. Dlho zazeral na rbárov.
Takto dostať skúseného plavčka! Akob nkdy nebol vdel ostrieža.
Akoby sa už nebol presvedčil, že ostriež má v plutvách ihl. Z dvoch prstov mu tiekla krv.
Takto ho dostať! Na dne druhej bárk sa medzi rybam hmril aj kortnačk.
Rybár vdel chlapcove žiadostvé oč.
Star rybár sa načiahol po dve korytnačky a vložil ich na palubu k chlapcovm nohám.