wz

chlapec.gifNácvičný diktát č. 2chlapec_foti.gif

Doplň i/í alebo y/ý:

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
Ubehol tždeň a na Nevädzovej ulic bola opäť nedeľa. Jožko sa spamätal a začal prosť Tborka,
ab ho vzal na prechádzku do blzkeho leska. Tiborko prikvol.
Obdvaja bratia šli natešen až k potôčiku za mlnom. Ten mladš sa so záujmom hral v pltkej vode
s kamienkam, ktoré si vo svojej fantázii premenil na štri rbárske lode.
Starš chodil s fotoaparátom pomedzi jedľové konáre. Svetelné lúče, dub s nádherne zelenmi listam
a ďateľ vtvorili zaujmav obrázok. Náhle sa ozval v krkoch praskot konárov. Vták v okamhu odletel preč
a Tiborko sa prekvapene obrátil. Stál tam zaprený Jožko a zvieral v náruč kvtnúce vŕbové prútie.
Pomal sa stmievalo.