wz

Nácvičný diktát č. 3

Doplň i/í alebo y/ý:

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
Na staroblom hrade neďaleko Btče žla jedna prncezná. Z tmavch mrakov sa husto spal sneh.
Sln víchor ďaleko odnášal zvrený sneh. Bol sme radi, že môžeme sedieť v teplom prbtku.
Strko si pochutnával na škorcových a rbezľovch koláčoch. Sú veľmi ml a majú zmsel pre humor.
Pri rieke vdava žab, vdr a raky. Mlka naozaj nemá ked zvať od nud.
Na rchl príchod zm doplatil najmä skork.princezna.gif