wz

Nácvičný diktát č. 1 - vybrané slová macka.gif

Doplň i/í alebo y/ý:

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
Plka na železo sa zlomla. Koč zvril prach na ceste. Zavjanie vlkov sa ozvalo dolinou.
Vodči nemajú zmu radi, pretože sa môže šmkať aj na asfaltových cestách.
S chuťou zahrzol do čerstvého taveného sra. Na slovo strga nemohol vmslieť rm.
Z bútľavého stromu vletel veľký vr. Strko si pochutnával na škorcových a rbezľových koláčoch.
Hovädzí dobtok sa voľne pásol na lúke. Mlá hlásateľka pozvala všetky deti pozrieť si rozprávku.
Deravú strechu opravovali dvaja pokrvači. Z veľkého kotla sčala para. Brndzové halušky
sú naším národným jedlom. Po btke obidvaja nezbednci krvali. Ťažko si vdobli slobodu.
V Taliansku navštívla aj hlavné mesto Rm.