wz

Nácvičný diktát č. 2 - vybrané slová myska.gif

Doplň i/í alebo y/ý:

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
Cestári rozbjali asfalt veľkou zbjačkou. Hodny odbli poludnie o päť mnút skôr.
Keď zbadal komnára, rchlo si chtil gombík. Chcel b retiazku z rdzeho zlata.
Matka starostlivo zavnula svoje dieťa. Skorka vletela zo svojho úkrtu.
Na bdle sedel pár anduliek. Konské koptá zanechali v blate hlboké rhy.
Každé ráno i večer si um ruky! Rozprávkové vly vli veniec pre pšnú prnceznú.
Vodný vr skoro stiahol plavca pod hladnu rieky. Mška sa schovala do skrše
za skrňou. Mško s chuťou jedol rzoto z rže. Slný vchor ďaleko odnášal
zvrený sneh. V akváriu sa bstro mhali malé rbičky.