wz

Nácvičný diktát č. 3 - vybrané slová papagaj.gif

Doplň i/í alebo y/ý:

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".
Pri robote si vžd pískal veselú pesnčku. Rchlo si privkol na prepchové bvanie. Prespacie
hodny už dávno všli z módy. Srdce mu splašene blo od strachu. Narodil sa v Btči a teraz bva
v Rmavskej Sobote. Futbalisti sa pšili už tretím vťazstvom. Dôležté spisy boli ukrté v trezore.
Cestu pokrvala hrubá vrstva spkého snehu. Ani vstrely nedonútili vlkov prestať hrzť korsť.
Kdesi som začul zarnčať črepny skla. Ranený vdal ston a tvár mu skrvila bolesť.
Z diaľky sa ozval psk lokomotívy. Pes doniesol v psku poľovnkovi dvú kačcu.
Dviak rpe dlhým rpákom v zemi. Choroba mu skržila všetky plány.