wz

Doplňovačka - predložky macka.gif

Doplň s/so alebo z/zo:

Prečítaj si text a vyplň medzery. Potom stlač "Kontrola".

predložky

Predložky s/so, z/zo:
s/so - otázky: s kým? s čím?
z/zo - otázky: z koho? z čoho?
NOŽNIČKAMI VYSTRIHOVAL DOMČEK
PAPIERA.
DOKÁZAL BOJOVAŤ STRACHOM.
DETI SA VEĽMI TEŠILI ZASNEŽENÝCH KOPCOV.
MAMOU AJ SESTROU IŠIEL NA NÁKUP.
VYSTÚPIL AUTOBUSU.
SPADOL STOLIČKY.
ŤAŽKO SA ZASPÁVA ZLÝM SVEDOMÍM.
TOČIL KOLESOM. POVEDAL TO ŽARTU.
PRICESTOVAL MARTINA.
TAŠKY SI VYBRAL CHLIEB MASLOM.