wz

Domino - delenie

Klikni na kartičku s číslom 1, povedz výsledok a následne klikni na kartičku, ktorá začína týmto výsledkom.