wz

Domino - násobenie

Klikni na kartičku s číslom 1, povedz výsledok a následne klikni na kartičku, ktorá začína týmto výsledkom.