wz

Dopravné značky

Čo znamenajú nasledujúce značky?
Vyber vhodné označenie. Potom stlač "Kontrola".

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
41.jpg
42.jpg
43.gif
dievca.gif