wz

Krížovka - geometria

Klikni na číslo a zobrazí sa ti nápoveda. Odpoveď píšeš do medzery.
Doplň krížovku, potom klikni na tlačidlo "Kontrola" a skontroluj si odpovede. Ak potrebuješ radu, stlač "Ďalšie písmeno".
   1      2      
           
     3        
           
    4         
   5          
           
6             
7             
           
  8           

Riadok č.

1. 5.gifČasť útvaru oranžovej farby je:
3. 1.gifNa obrázku je:
5. 22.gifČasť útvaru oranžovej farby je:
7. 100 cm = 1 __ (celým slovom)
8. 10 cm = 1 __ (celým slovom)

Stĺpec č.

2. 9.gifNa obrázku je:
4. 4.gifNa obrázku je:
6. Skratka najmenšej jednotky dĺžky.