wz
Kružnica

Kružnica

Čo vytvoria body rovnako vzdialené od stredu? Pohybuj bodom X (potom Y).

Mgr. Andrea Karchutňáková, Vytvorené s GeoGebrou