wz
Matematika

Trojuholník

Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané osi vnútorných uhlov (pretínajú sa v bode M) a jeden vrchol - bod A.

Posúvať je možné s bodmi P1, P2, P3, P4 - čím sa mení poloha osí, vrcholom A, bodom K - mení polomer pomocnej kružnice. 
Je tu využitá osová súmernosť a posunutie. Konštrukcia sa dá prehrať.

Igi Karchi, 23 máj 2013, Vytvorené s GeoGebrou