wz

Úsečka, polpriamka, priamka

Posúvaj červené body, útvary a umiestni zelené body podľa zadania.

Mgr. A. Karchutňáková, 1. november 2013, Vytvorené s GeoGebrou