wz

Úsečka, priamka

Úsečka, priamka

Posúvaj červené body, útvary a umiestni zelené body podľa zadania. Je možné zobraziť priamku p.

Mgr. A. Karchutňáková, 1. november 2013, Vytvorené s GeoGebrou