wz
www.andrea-ucitelka.wz.sk

Sedemdesiat sukieň mala

Tradičná slovenská ľudová pieseň v rytme polky.

Kroj slobodnej ženy Sedemdesiat sukieň mala

Kľúčové slová: Sedemdesiat sukieň mala, ľudová pieseň, piano, husle, noty, sheet music


Ďalšie notové zápisy:

Igi.Karchi@gmail.com