wz
www.andrea-ucitelka.wz.sk

Pre Elišku

Veľmi populárna krátka klavírna skladba od Ludwiga van Beethovena (orig. nem. Für Elise), ktorú dokončil okolo roku 1810, ale objavená bola až po jeho smrti v roku 1865.

Ludwig van Beethoven Pre Elišku

Kľúčové slová: Pre Elišku, For Elise, Für Elise, Ludwig van Beethoven, piano, noty, sheet music


Ďalšie notové zápisy:

Igi.Karchi@gmail.com