wz
www.andrea-ucitelka.wz.sk

Symfónia č. 5

Symfónia č. 5 (angl. Symphony No. 5) patrí k najslávnejším dielam klasickej hudby. Ludwig van Beethoven ju dokončil v roku 1808. Prvá veta symfónie s názvom Allegro con brio (tal. rezko so zápalom) začína nezameniteľným štvortónovým klopaním osudu na dvere - tak sa vyjadril sám autor a preto má aj pomenovanie ako Osudová.

Ludwig van Beethoven Symfónia č. 5

Kľúčové slová: Symfónia č. 5, Osudová, Ludwig van Beethoven, piano, noty, sheet music


Ďalšie notové zápisy:

Igi.Karchi@gmail.com