wz
www.andrea-ucitelka.wz.sk

William Tell - Predohra, Finále

Opera William Tell od tal. skladateľa Giaochina Rossiniho predstavená v roku 1829 vychádza z veršovanej drámy od nem. spisovateľa Friedricha Schillera o švajčiarskom bojovníkovi proti nemeckej nadvláde. Opera pozostáva z predohry a 4 dejstiev. Posledná 4. časť predohry s názvom Finále, známa aj ako Pochod švajčiarskych vojakov, je veľmi dynamická a najznámejšia pasáž opery.

Giaochino Rossini William Tell Predohra Finále

Kľúčové slová: William Tell Predohra, William Tell Overture Finale, opera, Giaochino Rossini, piano, noty, sheet music


Ďalšie notové zápisy:

Igi.Karchi@gmail.com