wz
banner
úvod

slovenský jazyk
anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy

Mgr. Andrea Karchutňáková                          

Niečo o mne:

Učím na ZŠ s MŠ v Kotešovej. Mojou aprobáciou je 1. stupeň (vrátane anglického jazyka a informatickej výchovy) a matematika pre 2. stupeň. Učím aj informatiku na 2. stupni.
Tieto stránky sú vytvorené pre učiteľov a pre žiakov.


Moja ďalšia stránka:     http://andreakarchutnakova.wordpress.com/
Naša školská stránka:   http://zskotesova.edupage.org/

Email: andrea.karchutnak@gmail.com