wz

Tematický výchovno – vzdelávací plán na informatickú výchovu – 3. ročník

M

T

Tematický okruh

Obsahový štandard - téma

Výkonový štandard

Prierezové témy

Poznámky, pomôcky, edukačný softvér

IX.

1.

Princípy fungovania IKT

 

O počítači

Téma: Nástenka do počítačovej učebne

 

Časti počítača, prídavné zariadenia, správne sedenie, psychohygiena, starostlivosť o počítač. Poučenie.

TPaPZ

Prezentácia o častiach počítača, PL,

baliaci papier, obrázky

 

 

2.

 

Klikáme myšou

 

Klikať (1,2krát), maximalizovať, minimalizovať okno, prepínať medzi oknami, presúvať ich, klávesy Enter, medzera, Delete, Backspace.

OSR

PL –cvičenia na vyhľadávanie kláves

Hry na klikanie:

Sebran, Gcompris

www.rexik.sk/hry

 

 

3.

 

Pracujeme s klávesnicou

 

Použiť Enter, SHIFT, CapsLock, Esc, Písať malé a veľké písmená, čísla.

FG

http://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova/imagine/piseme_pismenka_cisla_opak.HTM

Pexeso, Domino

X.

1.

 

Poriadok v počítači

 

Vytvoriť priečinok v DOKUMENTOCH, pomenovať, premenovať priečinok.

OSR

Prezentácia o tvorbe priečinkov.

Predmety na triedenie (kocky, fotografie, farby...)

Hra Triedenie

 

2.

Informácie okolo nás

 

 

Kreslíme v rôznych programoch

Téma: Na mori, lode          

Čiary - bludisko, labyrint

Opakovanie základných nástrojov (výplň)

Používať nástroje grafických programov, pracovať v grafickom editore.

DV

http://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova/imagine/vypln_op.HTM

 

Tux Paint

Labyrint

http://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova/imagine/labyrint.HTM

 

3.

 

 

 

Kreslíme v rôznych programoch

Téma: Moja hračka, Vláčik(geometrické tvary)

 

Opakovanie základných nástrojov (čiara, ovál, obdĺžnik)

DV

http://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova/imagine/usecka_oval_obdlznik_opakovanie.HTM

Drawing for children

www.Kerpoof.com - Make a picture

www.videorozpravky.skPohádky o mašinkách

Cirkus šaša Tomáša

 

4.

 

Kreslíme v rôznych programoch

Téma: Kreslenie podľa predlohy – Na ulici, Na dedine.

 

EV

Gcompris

Predloha na odkresľovanie

 

Bodky

 

5.

 

ČR

 

 

 

XI.

1.

 

Pečiatkujeme

Téma: Detská izba, Križovatka, Abeceda Domček pre písmenká.

Pečiatky vyhľadať, upraviť, dokresliť, riešiť úlohy na postupnosti, vytvoriť obrázok.

OSR

http://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova/imagine/peciatky_op.HTM

Tux Paint

Drawing for children

Triedenie, Váženie

 

2.

Informácie okolo nás,

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Presúvame obrázky

Téma: Vytvor Puzzle.

Presúvať obrázky nástrojom Oblasť.

OSR

Puzzle

Vlk koza a kapusta

 

3.

Kopírujeme obrázky nástrojom oblasť

Téma: Rozkvitnutá lúka. Snehové vločky. Jesenné listy. Obrus. Mozaiky.

Nástrojom Oblasť a klávesom Ctrl kopírovať obrázky, alebo nástrojmi  Kopírovať a Prilepiť.

EV

RNA

 

4.

 

Zväčšujeme a zmenšujeme obrázky

Téma: Rybičky,

Maľovanka, Obrázkové sudoku

Pomocou nástroja Oblasť a ťahaním myši zmenšovať a zväčšovať obrázky, vytvoriť maľovanku, vymaľovať podľa pravidiel.

EV

http://infovekacik.infovek.sk/

www.rexik.sk

 

XII.

 

1.

 

Píšeme text, pečiatkujeme a maľujeme

Téma: Encyklopédia zvierat.

Menovka. List kamarátovi. Pozvánka na oslavu. Plagát. Návrh na obal CD, DVD, knihy.

Písať text, upraviť veľkosť, typ a farbu písma, kombinovať text s obrázkami – pečiatkami.

FG

RNA

Sebran

www.Kerpoof.com

 

 

 

2.

 

Píšeme text, pečiatkujeme a maľujeme

Téma: Komiks

 

MEV

www.Kerpoof.com

http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html

http://www.zachranari.sk/

 

3.

 

Píšeme text, pečiatkujeme a maľujeme

Téma: Zvieracie/iné hádanky s obrázkom.

 

TPaPZ

Gify na  http://www.hanulka.cz/

http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/

http://www.clker.com/

http://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/cs/uk/11/clipart/home.html

I.

1.

Informácie okolo nás

Upravujeme veľkosť papiera a pozadie

Téma: Moja detská izba. Obchod so zeleninou. Na letisku.

Nastaviť veľkosť  papiera a farbu pozadia v RNA, použiť obrázok ako pozadie, používať grafické nástroje na vytvorenie obrázka.

TPaPZ

RNA

 

 

2.

 

 

 

 

Upravujeme veľkosť papiera a pozadie

 

Téma: Vo vesmíre. Kvetinový záhon. Na stanici. Na dedine.

 

TPaPZ

RNA

Tux Paint

 

3.

 

Vytváranie animácií

 

Téma: Pohyb auta. Smajlík. Koľko je tu predmetov?

Vytvoriť animáciu v grafickom editore, prehrať ju a zastaviť, nastaviť rýchlosť prehrávania.

OŽZ

Logomotion

Gcompris

http://www.kerpoof.com/ - Makestory

 

II.

1.

 

Vytváranie animácií

 

Téma: Moje telo. Strom. Skákajúca lopta. Mozaiky.

Vytvoriť animáciu z nakreslených obrázkov.

OŽZ

Logomotion

 

2.

 

Vytváranie animácií

 

Téma: ZOO. Rast kvetu. Odpočítavanie štartu. Návod.

Vytvoriť animovaný pohyb obrázka, nastaviť počet fáz , vytvoriť animáciu kombinovaním obrázka a statického pozadia.

EV

Logomotion

 

3.

Informácie okolo nás,

Princípy fungovania IKT

Hráme sa s fotografiami

 

Téma: Karnevalová maska. Detské ihrisko snov. Pohľadnica školy/mesta/kultúrnej pamiatky.

Zapnúť a vypnúť fotoaparát, odfotiť objekt. Dokresliť fotografiu v grafickom editore, doplniť text.

TPaPZ

Logomotion

III.

1.

 

Hráme sa s fotografiami

 

Téma:

Plagát- jedlo, zvieratá, stromy...

Vytvoriť koláž nástrojmi výber, kopírovanie, prilepenie.

EV

Logomotion

 

2.

Komunikácia prostredníctvom IKT,

Informačná spoločnosť

 

Prezeráme web

 

 

 

 

 

Správne písať adresu webovej stránky, poznať internetové časopisy a detské stránky, hlasovať v ankete, nájsť informáciu, spustiť hru z internetu.

OŽZ

http://www.bublina.sk/

http://www.kidsland.cz/

http://alik.idnes.cz/

http://rexik.zoznam.sk/

http://rozpravky.wz.cz/

http://janoch.borec.cz/omal_online.html

http://www.fifik.sk

 

3.

 

Prezeráme web

 

 

MEV

www.lentilky.sk

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/

http://www.primarygames.com/

http://www.askkids.com/

http://www.detsky-web.cz/news.p

http://www.smejo.sk

http://www.detsky-web.cz/news.p

http://www.kamaradske-hry.cz/

http://www.psik-maxik.estranky.sk/

 

4.

Informačná spoločnosť

 

Skúmame internet

Téma: Predstav svoju obľúbenú stránku

 

Téma: Naučím ťa svoju obľúbenú hru.

Bezpečne sa správať na internete, vytvoriť bezpečné heslo, rozoznať nevhodné stránky, poznať pravidlá netikety a pochopiť autorské práva.

OŽZ

OSR

http://www.bezpecnenainternete.sk/

http://www.ovce.sk/

http://www.zachranari.sk/

www.zodpovedne.sk

 

IV.

1.

 

 

Posielame správy

Téma: Správa rodičom. Dobrý vtip. Hádanka.

Písať e-mailovú adresu, poslať, prijať, vymazať e-mail – na detskom portáli.

MKV

http://www.zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=interaktivne_pribehy   -Nekonečný les o bezpečnosti na internete

 

2.

 

Posielame správy

 

Téma: Domáca úloha spolužiakovi. Dopíš pokračovanie rozprávky.

 

MKV

 

 

3.

Princípy fungovania IKT

Hráme sa so zvukmi

Téma : Nahrávacie štúdio

Hra na telo, rôzne zvuky, spev, hudobné nástroje.

Nahrávať  a prehrávať zvuky, meniť hlasitosť, pridať zvukové efekty.

MEV

Nahrávanie zvuku – súčasť príslušenstva

Koncert

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm

http://infovekacik.infovek.sk/2006-jun/zaspievajme.php

http://infovekacik.infovek.sk/2005-februar/zaspievajme.php

http://www.ababasoft.com/music/music.html

 

4.

 

ČR

 

 

 

V.

1.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

 

Postupy riešenia

Logické hry

Riešiť jednoduché problémy , navrhnúť postup riešenia. Postupovať podľa návodu, vytvoriť jednoduchý návod, nájsť a opraviť chybu v návode, zoradiť kroky návodu v správnom poradí. Hrať logické hry.

OSR

 

 

 

 

 

 

 

Ľadové kocky

Hrady

 

 

2.

 

Postupy riešenia

Riešiť jednoduché problémy , navrhnúť postup riešenia.

OSR

Cirkus šaša Tomáša

 Mravec

 

3.

 

Skladanie scén,

grafický editor

V režime Čarovať scénu riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí, skladať scény pomocou malých obrázkov (ikon) – prilepenie, odstraňovanie, kopírovanie obrázkov.

OSR

Baltík

 

 

4.

 

Jednoduché algoritmy

V režime Čarovať scénu ovládať Baltíka

OSR

Baltík – PL Baltík str. 10 – 11/úloha 1. – 6.

VI.

1.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Jednoduché algoritmy

V režime Čarovať scénu vytvor bludisko pre kamaráta

EV, DV

Baltík – PL Baltík str. 11 – 12/úloha 7. – 9.

 

2.

 

Riešime problémy

V režime Programovať – začiatočník – tvorba jednoduchého programu – Baltík vyčaruje pred seba nejaké predmety.

OSR

Baltík – PL Baltík str. 13 – 14/úloha 1. – 3.

 

3.

 

Riešime problémy

V režime Programovať – začiatočník – tvorba a dopĺňanie programu.

OSR

Baltík – PL Baltík str. 14 – 15/úloha 4. – 6.

 

Legenda :

EV – Environmentálna výchova                                               OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj                                      OŽZ – Ochrana života a zdravia

MKV – Multikultúrna výchova                                                  DV – Dopravná výchova                                                              MEV – Mediálna výchova

TPaPZTvorba projektu a prezentačné zručnosti           FG – Finančná gramotnosť

 

Programy označené červenou – sú získané zo vzdelávania DVUi. Programy označené oranžovou – sú získané z Infoveku, alebo sú to otvorené softvéry.

Modroufialovou odkazy na INTERNET.