wz

Časti počítača

Vyhľadaj správne pomenovania pre časti počítača


1o.jpg 2o.jpg 3o.jpg 12o.jpg 9o.jpg 10o.jpg
5o.jpg 6o.jpg 7o.jpg 4o.jpg 11o.jpg 8o.jpg