wz

Jednotky časuhodiny.gif

Premeň na danú jednotku času alebo doplň správnu jednotku času. Potom stlač "Vyhodnoť".

6 min = s 3 h = min 240 s = min 120 min = h
9 h = min 5 min = s 600 min = h 180 s = min
7 h = 420 8 min = 480 60 min = 1 300 s = 5
1 h 20 min = 80 2 h 50 min = 170 240 min = 4 480 s = 8