wz

Jednotky hmotnostivaha.gif

Premeň na danú jednotku hmotnosti alebo doplň správnu jednotku hmotnosti. Potom stlač "Vyhodnoť".

6 t = kg 7 000 g = kg 8 000 kg = t 4 000 000 g = t
9 000 000 g = kg 5 kg = g 3 t = g 2 000 kg = t
4 t = 4 000 000 6 kg = 6 000 5 000 000 g = 5 5 000 000 g = 5 000
8 000 g = 8 7 000 kg = 7 4 t 5 kg = 4 005 2 kg 400 g = 2 400