wz

Numerácia

Prečítaj si úlohy a vyplň medzery číslami. Môžeš a nemusíš oddeľovať trojčíslia. Potom stlač "Kontrola".
Napíš číslom:
sedem - tristošesťdesiatštyri - sedemtisíc dvadsaťjeden -
dvadsaťpäť - osemtisíc deväťstodva - päťtisíc dvestoosemnásť -

Zapíš číslom: Napíš číslo, ktoré má:
a) 7 000 + 500 + 60 + 5 =
b) 600 + 4 =
c) 3 000 + 500 + 40 =
d) 9 000 + 70 + 2 =
a) 7 jednotiek, 4 desiatky, 8 stoviek, 3 tisícky:
b) 4 desiatky, 3 tisícky:
c) 3 jednotky, 6 stoviek, 7 tisícok:
d) 6 tisícok, 5 jednotiek:
Mgr. A. Karchutňáková