wz

Násobenie jednociferným číslom

Spoj príklad s jeho výsledkom.