wz

Zopakuj si násobilku

Dopíš čísla do okienok. Potom stlač "Vyhodnoť".
Doplň chýbajúce čísla v číselných radoch:chlapec.gif
6, 9, 12, 15, , 21, ,
21, , 35, 42, , 56,
45, 40, 35, , , 20, ,

4 . 2 = . 8 = 24 . 3 = 18 14 : 2 = 24 : = 6
3 . 5 = 2 . = 12 4 . = 16 35 : 5 = 50 : = 10
7 . 4 = . 6 = 30 . 9 = 27 36 : 6 = : 8 = 3
1 . 8 = 7 . = 21 10 . = 40 6 : 2 = : 2 = 9